Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Společnost EPIGON spol. s r.o. byla rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. 4. 2010 zapsána do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 125 a následujících ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

© 2009 – 2012 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek