Materiálová sprcha

Materiálová sprcha (materiálová propust) je určena pro předávání materiálů do a z čistých prostorů a zajišťuje jeho účinné očištění od kontaminace prachovými částicemi. Zároveň zajišťuje oddělení dvou prostorů s různým stupněm čistoty za účelem zamezení jejich znečištění prachovými částicemi. Uplatnit ji lze jak pro samostatnou zástavbu, tak i pro vytvoření několikanásobných čistých zón.

Činnost personální sprchy můžeme popsat jako vířivé proudění probíhající směrem shora dolů při uzavřené cirkulaci vzduchu. Ventilátor vytlačuje vzduch a ten prostupuje HEPA filtry. Poté proudí přes trysky do aktivní zóny kabiny. Ve spodní části sprchy se nacházejí odtahové mřížky, kterými je vzduch zpětně nasáván do ventilátoru a vytlačován přes filtrační vložku zpátky do trysek.

 

Související dokumenty

Technický list (velikost: 835kB, PDF)

 

Technické parametry

Napájecí napětí: 3NPE~50Hz, 400V/TN-S
Jmenovitý proud: max. 1,9 A
Stupeň krytí: IP 40
Intenzita osvětlení: min. 300 lx
Výstupní rychlost proudění: max. 15 m.s-1
Hladina akustického tlaku: max. 80 dB (uvnitř sprchy)
Filtrační vložka (výstupní): AstroPak A72M9S2R© 2009 – 2012 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek