Personální sprcha

Personální sprcha (personální propust) účinně působí při očistě osob pohybujících se mezi kontaminovaným a čistým prostředím. Zároveň zajišťuje oddělení dvou prostorů s různým stupněm čistoty za účelem zamezení jejich znečištění prachovými částicemi. Uplatnit ji lze jak pro samostatnou zástavbu, tak i pro vytvoření několikanásobných čistých zón.

Činnost personální sprchy můžeme popsat jako vířivé proudění probíhající směrem shora dolů při uzavřené cirkulaci vzduchu. Ventilátor vytlačuje vzduch a ten prostupuje HEPA filtry. Poté proudí přes trysky do aktivní zóny kabiny. Ve spodní části sprchy se nacházejí odtahové mřížky, kterými je vzduch zpětně nasáván do ventilátoru a vytlačován přes filtrační vložku zpátky do trysek.

 

Související dokumenty

Technický list (velikost: 1770kB, PDF)

 

Technické parametry

Napájecí napětí: 3NPE~50Hz, 400V/TN-S
Jmenovitý proud: max. 4,8 A
Stupeň krytí: IP 40
Intenzita osvětlení: min. 300 lx
Výstupní rychlost proudění: max. 20 m.s-1
Hladina akustického tlaku: max. 80 dB (uvnitř sprchy)
Počáteční tlaková ztráta: 225 Pa
Maximální tlaková ztráta: 400 Pa
Filtrační vložka (vstupní): G2 AmerTex R
Filtrační vložka (výstupní): HEPA H13© 2009 – 2012 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek