blokace-a-signalizace

Blokace a signalizace

zajištění kontrolovaného pohybu osob a materiálu

Popis

Řídící modul blokace a signalizace je umístěn do prostoru nad podhledem v blízkosti řízených dveří. Do řídící jednotky je možno nahrát řídící program k ovládání. Komunikačními kabely je řídící jednotka propojena s dveřním modulem umístěným u každých dveří. Kabelem se přivádí napájení pro elektrický otvírač, signály pro jednotlivé dveřní moduly a odesílají se informace o stavu dveří. Dveře jsou vybaveny blokačními elektromagnetickými zámky, optickou, akustickou signalizací a čidlem, které signalizuje stav dveří. U otočných dveří je čidlo integrováno v elektrickém otvírači, u automaticky otočných a posuvných dveří je použito optické čidlo. Blokace a signalizace dveří je určena pro použití pro 2 až 16 dveří, které jsou řízeny autonomními jednotkami, z nichž je každá stavitelná do pozice master/slave, případně lze tuto pozici provést signálem z autonomní jednotky, anebo ovládacím tlačítkem u daných dveří.

Pro zamezení možné kontaminace, při současném otevření některých z dveří, jsou každé dveře vybaveny blokací a signalizací nebo samostatnou blokací či jedním nebo oběma typy signalizace. Klidový stav je z hlediska autonomní jednotky stav zavření všech dveří v daném logickém okruhu. Při otevření prvních dveří v tomto okruhu jsou dveře brány autonomní řídící jednotkou jako master řídící dveře a ostatní dveře v okruhu jsou funkčně s řídícími dveřmi svázané jako řízené (slave).

Funkce blokace
Dveřní zárubně jsou osazeny elektrickým zámkem, který je ovládán signálem z autonomní jednotky. Pokud jsou řídící dveře ve stavu „otevřeno“, jsou řízené dveře osazené blokovacím prvkem zavřené. Pokud jsou řídící dveře ve stavu „zavřeno“, je možno řízené dveře s blokovacím prvkem bez omezení otevřít a naopak. Jestli-že dojde k výpadku proudu, je prvek blokace ve stavu „otevřeno“. Řídící dveře jsou vždy ty, které jsou právě aktivovány v daném logickém okruhu otevřením.

Funkce akustická signalizace
Dveřní moduly jsou osazeny prvkem akustické signalizace (siréna), která je ovládána signálem z autonomní jednotky. Pokud jsou řídící dveře ve stavu „otevřeno“, je akustickým signálem tento stav signalizován u všech řízených dveří. Signalizace se aktivuje pouze při otevření některých z řízených dveří. U akustické signalizace je možno nastavit tři úrovně hlasitosti a možnost vypnutí.

Funkce optické signalizace
Dveřní moduly jsou osazeny prvkem optické signalizace, která je ovládána signálem z autonomní jednotky. Pokud jsou řídící dveře ve stavu „otevřeno“, je optickým signálem tento stav signalizován u všech řízených dveří. Signalizaci je možné aktivovat pouze při otevření některých z řízených dveří. Jednotlivé funkce jsou mezi sebou libovolně kombinovatelné. Řídící program se vytváří podle platného technologického projektu.

Technické parametry

Funkce

Blokace
Optická signalizace
Akustická signalizace

Barevnost prosklení

čiré
pískované
probarvené

Výbava

Optická indikace stavu
blikáním informuje o možnosti vstupu (ano/ne) a o zablokování dveřního křídla

Akustická signalizace
pípáním informuje o zablokování dveřního křídla. Intenzitu pípaní je možno nastavit pomocí řídícího programu

Deblokační tlačítko
Na samostatnou objednávku je možno deblokaci zapojit v každém dveřním modulu. Ve standardním provedení není tlačítko aktivní. V případě nebezpečí nebo ohrožení života lze pomocí deblokačního tlačítka otevřít blokované dveře.

ke-stazeni

Technický list
Blokace a signalizace

Stáhnout
Použití

Blokace a signalizace dveří slouží k zajištění kontrolovaného pohybu osob, materiálu a zamezení kontaminace čistých prostor. Je učena pro použití v pracovním prostředí s definovanou třídou čistoty v souladu s ČSN EN ISO 14644 Čisté prostory. Doporučuje se používat na místech, kde hrozí kontaminace otevřením více dveří současně. Deblokace se provádí automaticky při výpadku proudu.

mapa-referenci
Fotogalerie