Čisté prostory

25 let zkušeností

Naší specializací je komplexní realizace operačních sálů a dalších zdravotnických pracovišť vyžadujících čisté prostředí (jednotky intenzivní péče, ARO, sterilizace, laboratoře, lékárny). Kromě operačních sálů v oblasti zdravotnictví projektujeme a realizujeme lůžková oddělení, polikliniky, speciální vyšetřovny, nemocniční kuchyně a další.

100+ realizací na Českém území
100-realizaci-na-ceskem-uzemi 100-realizaci-na-ceskem-uzemi

Používáme moderní technologie

Projektování ve formátu - BIM (informační model budov), nabízí přesný, přístupný a praktický náhled na životní cyklus projektu pro všechny účastníky projektu ve kterém můžeme modelovat konečný realizovaný prostor s umístěním jednotlivých prvků čistých prostor. Výslednou navrženou 3D kompozici může zákazník korigovat podle svých představ v reálném prostorovém zobrazení.

Produkty EG
Stěnové systémy

Příčky se používají ke zřízení a členění čistých prostor určených k zabezpečení provozních parametrů s důrazem na hygienu, sterilitu, bezpečnost a snadnou údržbu.

Stropní konstrukce

Lehký integrovaný podhled EG je určen pro čisté prostory a zóny. Svou konstrukcí umožňuje modulární zástavbu prvků vzduchotechniky.

Dveře EG

Dveře EG svou konstrukcí a použitými materiály zcela splňují požadavky pro instalaci do čistých prostor. Součástí nabídky jsou také protipožární a RTG dveře.

Prosklení

Prosklení ve stěnových systémech umožňuje zvýšení přehledu o stavu na pracovišti a zároveň přínáší více světla do tmavého prostoru.

Komponenty VZT

Komponenty VZT zabezpečují finální distribuci a odvod vzdušniny v prostorech, které mají předepsány výstupní parametry klimatizace s minimální tolerancí.

Vzduchová sprcha EG

Vzduchová sprcha EG účinně působí při očistě osob (materiálu) pohybujicích se mezi kontaminovaným a čistým prostorem.

Dekontaminace vzduchu

Hlavní funkcí ventilační oběhové jednotky je zlepšení parametrů vzduchu v oblasti pracovní plochy v čistých prostorech.

Blokace a signalizace

Systém blokace a signalizace monitoruje a informuje (vizuálně a akusticky) o stavu dveří v prostorech s řízeným pohybem produktů a osob.

Úložné prostory

Předávací skříně snižují šanci kontaminace prostoru při přesunech materiálu a zároveň zabezpečují stálost provozních tlakových poměrů čistých prostor.

Materiálové propustě

Předávací okno EG je určeno ke snížení rizik nadměrnou manipulací s produktem a pomáhá eliminovat nadbytečný pohyb pracovníků mezi jednotlivými prostory.

Podlahy EG

Předávací okno EG je určeno ke snížení rizik nadměrnou manipulací s produktem a pomáhá eliminovat nadbytečný pohyb pracovníků mezi jednotlivými prostory.

Doplňky EG

Negatoskop EG je určen pro prosvětlování RTG snímků s možností regulace jasu zobrazovací plochy a je konstruován pro osazování do otvoru ve stěně nebo příčce.

Vývoj

Společnost EPIGON spol. s r.o. zahájila realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0­.0/17_175/0015484 „Vývoj multifunkčního systému dekontaminačních kabin pro ultračisté prostory“. Projekt je zaměřen získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových technologií prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Projekt se orientuje na vývoj nového unikátního systému dekontaminačních kabin pro ultračisté prostory částicovou a mikrobiologickou dekontaminací.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.

evropske-dotace

Společnost EPIGON spol. s r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023554 „Poskytnutí služby společnosti EPIGON spol. s r.o.“. Projekt navazuje na předchozí VaV aktivity společnosti žadatele v oblasti inovace dekontaminačních systémů pro čisté prostory sloužících pro očistu osob pohybujících se mezi kontaminovaným a čistým prostředím prostřednictvím dekontaminačního cyklu. Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.

evropske-dotace