system-mss-eg-41

Stěnový systém MSS EG-41

systém vestavby operačních sálů a zázemí s vkládaným těsněním

Popis

Skládá se z vyztužené nosné podlahové konstrukce kotvené do podlahy, umožňující napojení podlahové krytiny a svislé i vodorovné ocelové konstrukce z ocelových válcovaných silnostěnných profilů EG 41. V místě horního nadpraží zárubně dveří, prokládacích skříní, podávacích oken, jiných výplní otvorů a v místě osazení lineárních posuvných a otočných automatických dveřních pohonů jsou osazeny vodorovné výztuhy. Vodorovná ocelová konstrukce a vodorovné výztuhy jsou na svislou konstrukci kotveny pomocí ocelových spojek a samořezných šroubů. V případě aplikace oboustranné dělící příčky je meziprostor příčky vyplněn zvukovou izolací. Obkladové panely jsou uchyceny na nosnou konstrukci pomocí speciálních upínek z funkční strany systému, tj. vnitřní strana místnosti. Panely jsou vyráběny z kovových materiálů s vlepenou výztuhou z materiálu požární třídy odolnosti A2 dle ČSN vhodných pro použití ve zdravotnictví. V místě styku obkladových panelů s nosnou konstrukcí je nalepeno polyuretanové těsnění. Montážní spára z funkční strany systému je těsněna krycím silikonovým profilem s aplikovaným vnitřním lankem pro zamezení délkových změn. Panely jsou vodivě pospojovány z důvodu eliminace statického náboje.

Technické parametry

Modul

1215 mm

Tloušťka panelu

19 mm

Barevný odstín

základní RAL 9010, 40 % lesku,
nebo atypický dle odstínů vzorové řady RAL

Materiál panelu

ocelový plech RUBACOLOR
nerez plech AISI 304

Povrchová úprava

polyesterový lak
brus /320/

Vyztužení panelu

SDK deska tl. 18 mm

Těsnící materiál

silikonový těsnící profil MSS-EG

Nosná konstrukce

nosná ocelová konstrukce - profil EG41

Prosklení

pomocí Pharma okna MSS-EG

Minimální skladba

předstěna min. 80 mm
oboustranná příčka min. 150 mm
nutno zohlednit hloubku vestavné technologie
(odtahové kanály, monitory, multifunkční panely, skříně na šití,...)

ke-stazeni

Technický list
Stěnový systém MSS EG-41

Stáhnout
Použití

Multifunkční stěnový systém MSS-EG byl vyvinut s vysokou variabilitou - konstrukční řešení umožňuje snadnou integraci vnitřního vybavení, demontáž obkladových panelů a prvků z funkční strany operačního sálu bez prašných procesů.

mapa-referenci
Fotogalerie