obehova-jednotka-ffueg

Oběhová jednotka FFUEG

zajištění pracovního prostředí s definovanou třídou čistoty

Popis

Oběhová jednotka je vyrobena z ocelového plechu třídy. Jednotka má vlastní samonosnou konstrukci, kterou položena na rastr těžkého podhledu.
K jednotce musí být přivedeno napájení motoru ventilátoru. Propojení motoru s řídící jednotkou je provedeno pomocí komunikačního kabelu. Filtrační vložky oběhové jednotky jsou na výstupní straně chráněny proti poškození tahokovem. Nasávací otvor oběhové jednotky je proti poškození a z bezpečnostních důvodů chráněn mřížkou.
Regulace výstupní rychlosti proudění vzduchu z oběhové jednotky se provádí u typu OJ FFUEG počítačem, dle údajů naměřených externím anemometrem (není součástí dodávky).

Technické parametry

Typ ventilátoru

K3G400-RS03-H8/ K3G400-AC30-62/ K3G400-RP45-62

Napětí/Příkon/Proud

230 V a 50 Hz/0,47 Kw/2,2 A

Požadované předřadné jištění

10 A

Krytí

IP 40

Průtočné množství vzduchu

2340 m3/h

Výstupní rychlost proudění

0,45 m.s-1 ± 20 %, nebo dle nastavení

Počáteční tlaková ztráta

292 Pa

Maximální tlaková ztráta

550 Pa

Hladina akustického tlaku

55 dB (A) od jednotky ve výšce 1,5 m

Filtrační vložka (výstupní):

ULTRAPUR GEL U15FEG-2090/A1BR2

Rozměry pracovního prostoru

1155 mm x 1155 mm

Vnější rozměry

1215 mm x 1215 mm x 470 mm

Hmotnost

95 kg

ke-stazeni

Technický list
Oběhová jednotka FFUEG

Stáhnout
Použití

Ze základního modulu jsou sestavovány skupiny oběhových jednotek vytvářející laminární pole. Jednotky jsou osazeny do rastru integrovaného podhledu. Oběhová jednotka má vlastní ventilátor a výstupní filtrační vložku. Výstupní množství vzduchu z oběhové jednotky je řízeno centrálním počítačem. Vzduch do jednotky je nasáván z tlakových zón mezistropu shora a z jednotky vychází přes filtrační vložku. Oběhové jednotky jsou ovládány z počítače pomocí programu LISA. Rozbalením ikony může obsluha ovládat jednotlivý ventilátor, nebo sestavu. Pro používání programu musí být obsluha řádně zaškolena.

Pokud dojde k výpadku napájení motoru ventilátoru, dojde po jeho obnovení k nastavení parametrů motoru na jeho poslední hodnoty. Pokud dojde pouze k výpadku napájení řídící jednotky, motor ventilátoru se řídí podle posledních nastavených parametrů.
V době provozu oběhové jednotky je nutno kontrolovat výstupní rychlost vzduchu z jednotky a koncentraci částic v pracovní rovině. Zanášením filtrační vložky klesá výstupní rychlost vzduchu. Pokud poklesne k hranici přípustné tolerance, je nutno nastavit odpovídající výstupní rychlost a vyměnit stávající filtrační vložky. Velikost tlakové ztráty na filtrační vložce ukazuje stav jejího zanesení. Měření tlakové ztráty se provádí minimálně 1 x za 3 měsíce.

mapa-referenci
Fotogalerie