filtracni-a-virive-nastavce

Filtrační a vířivé nástavce

distribuce upraveného vzduchu s finálním stupněm filtrace

Popis

Filtrační nástavec se skládá z tělesa filtračního nástavce, tlakové komory, filtrační vložky a výusti. Těleso nástavce a tlaková komora jsou vyrobeny z ocelového plechu, které jsou vzájemně hermeticky spojeny. Tlaková komora je osazena kruhovým, obdélníkovým nebo čtvercovým tvarem přívodního hrdla umístěným z boku či shora. Přívodní hrdlo je opatřené regulační klapkou. Do výstupní části tělesa filtračního nástavce se upínkami upevní filtrační vložka, která má výšku dle požadavků. Výstupní část tělesa se uzavírá vířivou výustí nebo kovovým laminarizátorem, závisícího na projektovaném charakteru výstupního proudu vzduchu. Těleso nástavce a tlaková komora jsou osazeny průchodkami, vzájemně propojenými hadičkou. Průchodka se závitem M5 umožňuje připojení sondy na měření tlakové ztráty filtrační vložky. Pokud se filtrační nástavec zavěšuje samostatně, slouží k tomu otvory pro závitové tyče umístěné v ohybech vnějšího pláště.

Technické parametry

Typy nástavců

320 x 320, vložka 305 x 305 x 69, 78, 93, 117, 149
472 x 472, vložka 457 x 457 x 69, 78, 93, 117, 149
590 x 590, vložka 575 x 575 x 69, 78, 93, 117, 149
625 x 625, vložka 610 x 610 x 69, 78, 93, 117, 149
930 x 625, vložka 915 x 610 x 69, 78, 93, 117, 149

Vyústka

Ø100
Ø150
Ø160
Ø200
Ø250
Ø280
Ø315
400x125

Barevný odstím

RAL 9010, 40 % lesku,
nebo atypický podle odstínů vzorové řady RAL

ke-stazeni

Technický list
Filtrační a vířivé nástavce

Stáhnout
Použití

Filtrace a usměrnění proudění představuje třetí stupeň filtrace. Slouží k hermetickému připevnění filtrační vložky HEPA nebo ULPA (dle třídy čistoty), přes které proudí upravený vzduch z VZT jednotky do čistého prostoru. Výstupní proud vzduchu je usměrňován výustí, která je osazena na výstupu nástavce. Nástavec lze použít pro libovolný směr proudění vzduchu. Konstrukce počítá s osazením do integrovaných stropních podhledů EG, případně jiných podhledů a lze jej i samostatně zavěsit.

mapa-referenci
Fotogalerie