kovova-pricka-rtg3

Příčka RTG 3

systém vyvinutý speciálně pro odstínění rentgenového záření

Popis

Příčky RTG 3 jsou vyráběny podle individuální výrobní dokumentace výrobce. Tato se zhotovuje dle platné projekční dokumentace dané stavby.

Příčkové a obkladové panely RTG 3 mají ve vnitřní části konstrukce integrovanou olověnou vložku, která působí jako clona RTG záření. Celková tloušťka panelu je 70 mm oproti standartním 60 mm. Panely jsou konstruovány jako samonosné - kompaktnosti sestavy je dosaženo za pomoci vnitřních spojovacích profilů zamezujících prostupu RTG záření. V této kombinaci je plně zabezpečena radiační ochrana okolního prostoru. Tloušťka stínící vložky pro panely RTG 3 je 3 mm.

Technické parametry

Základní šířka panelu

900 mm

Tloušťka

70 mm

Barevný odstín

základní RAL 9010, 40 % lesku,
nebo atypický dle odstínů vzorové řady RAL

Materiál panelu

ocelový plech RUBACOLOR
nerez plech AISI 304

Povrchová úprava

polyesterový lak
brus /320/

Vyztužovací materiál

pozinkovaný ocelový plech třídy 10 004.2

Povrchová úprava spojovacího materiálu

zinkování
niklování
AISI 304

Těsnící materiál

silikonový tmel DOW CORNING 785, 796

Výplňový materiál

DESKY Z ČEDIČOVÉ VLNY
Součinitel tepelné vodivosti : 0,043 W/mK
Jednotková hmotnost : 120 kg/ m3
Stupeň hořlavosti : A1 dle ČSN EN 13 501-1

Prosklení

Prosklený panel RTG 3

ke-stazeni

Technický list
Příčka RTG 3

Stáhnout
Použití

Příčky RTG 3 byly vyvinuty speciálně pro zdravotnictví jako systém vestavby operačních sálů a zázemí k zajištění pracovního prostředí s definovanou třídou čistoty v souladu s ČSN EN ISO 14644 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí. Tyto příčky mají úplně nové technické řešení s ochranou proti ionizujícímu záření (RTG), s použitím pro RTG pracoviště nemocnic a obecně pro pracoviště s ionizujícím zářením. Předností systému je jeho vysoká variabilita, konstrukční řešení umožňuje integraci vnitřního vybavení, a demontáž obkladových panelů a prvků z funkční strany operačního sálu bez prašných procesů. Systém umožňuje instalaci rozvodů elektro, trubních a mediplynů.

mapa-referenci
Realizované zakázky
Fotogalerie