Čisté prostory

25 let zkušeností

Naší specializací je komplexní realizace operačních sálů a dalších zdravotnických pracovišť vyžadujících čisté prostředí (jednotky intenzivní péče, ARO, sterilizace, laboratoře, lékárny). Kromě operačních sálů v oblasti zdravotnictví projektujeme a realizujeme lůžková oddělení, polikliniky, speciální vyšetřovny, nemocniční kuchyně a další.

100+ realizací na Českém území
100-realizaci-na-ceskem-uzemi 100-realizaci-na-ceskem-uzemi

Používáme moderní technologie

Projektování ve formátu - BIM (informační model budov), nabízí přesný, přístupný a praktický náhled na životní cyklus projektu pro všechny účastníky projektu ve kterém můžeme modelovat konečný realizovaný prostor s umístěním jednotlivých prvků čistých prostor. Výslednou navrženou 3D kompozici může zákazník korigovat podle svých představ v reálném prostorovém zobrazení.

Produkty EG
Stěnové systémy

Příčky se používají ke zřízení a členění čistých prostor určených k zabezpečení provozních parametrů s důrazem na hygienu, sterilitu, bezpečnost a snadnou údržbu.

Stropní konstrukce

Lehký integrovaný podhled EG je určen pro čisté prostory a zóny. Svou konstrukcí umožňuje modulární zástavbu prvků vzduchotechniky.

Dveře EG

Dveře EG svou konstrukcí a použitými materiály zcela splňují požadavky pro instalaci do čistých prostor. Součástí nabídky jsou také protipožární a RTG dveře.

Prosklení

Prosklení ve stěnových systémech umožňuje zvýšení přehledu o stavu na pracovišti a zároveň přínáší více světla do tmavého prostoru.

Komponenty VZT

Komponenty VZT zabezpečují finální distribuci a odvod vzdušniny v prostorech, které mají předepsány výstupní parametry klimatizace s minimální tolerancí.

Vzduchová sprcha EG

Vzduchová sprcha EG účinně působí při očistě osob (materiálu) pohybujicích se mezi kontaminovaným a čistým prostorem.

Dekontaminace vzduchu

Hlavní funkcí ventilační oběhové jednotky je zlepšení parametrů vzduchu v oblasti pracovní plochy v čistých prostorech.

Blokace a signalizace

Systém blokace a signalizace monitoruje a informuje (vizuálně a akusticky) o stavu dveří v prostorech s řízeným pohybem produktů a osob.

Úložné prostory

Předávací skříně snižují šanci kontaminace prostoru při přesunech materiálu a zároveň zabezpečují stálost provozních tlakových poměrů čistých prostor.

Materiálové propustě

Předávací okno EG je určeno ke snížení rizik nadměrnou manipulací s produktem a pomáhá eliminovat nadbytečný pohyb pracovníků mezi jednotlivými prostory.

Podlahy EG

Předávací okno EG je určeno ke snížení rizik nadměrnou manipulací s produktem a pomáhá eliminovat nadbytečný pohyb pracovníků mezi jednotlivými prostory.

Doplňky EG

Negatoskop EG je určen pro prosvětlování RTG snímků s možností regulace jasu zobrazovací plochy a je konstruován pro osazování do otvoru ve stěně nebo příčce.

Vývoj

Společnost EPIGON spol. s r.o. zahájila realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0­.0/17_175/0015484 „Vývoj multifunkčního systému dekontaminačních kabin pro ultračisté prostory“. Projekt je zaměřen získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových technologií prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Projekt se orientuje na vývoj nového unikátního systému dekontaminačních kabin pro ultračisté prostory částicovou a mikrobiologickou dekontaminací.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.

evropske-dotace